Човечка психологија- луѓето кои сакаат да бидат сами поседуваат поседуваат посебни карактеристики во својата личност

Во различниот свет на човечката психологија, интровертноста и екстровертност се две спротивни страни од социјалната интеракција. Екстровертите избираат раздвижени средини