„Фaмилијата  Металковци“  интерактивен концерт-работилница за најмалите, со Македонската филхармонија

„Фамилија Металковци“ е едукативен концерт на музичарите од групата лимени дувачки инструменти во оркестарот на Македонската филхармонија. Преку овој интерактивен