Забава со креди

  Една од омилените детски активности, цртањето со креди на тротоар, во двор, на игралиште, може да биде уште поинтересна